Creant amb Jordi Llagostera


Creant amb antics companys de l'escola d'Art de Vic.

Moltes gràcies Jordi Llagostera per ensenyar-me noves tècniques i fer-me tornar la creativitat.

* * *

Creando con antiguos compañeros de la escuela de Arte de Vic.

Muchas gracias Jordi Llagostera

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic